Bezpieczny powrót do podróżowania

PRZED WYLOTEM NA LOTNISKU
Porty lotnicze wprowadziły nowe zasady zgodnie z wytycznymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:

 

 • Pasażerowie wchodzą na teren lotniska jedynie wyznaczonymi wejściami.
 • Aby wejść na teren terminalu pasażer zobowiązany jest okazać (jeden z poniższych dokumentów):
  • - bilet lotniczy;
  • - kartę boardingową (również w formie elektronicznej);
  • - inny dokument potwierdzający, że jest uprawniony do odbycia podróży lotniczej.
 • Przed wejściem do terminalu zostanie przeprowadzona kontrola dostępu, która potwierdzi cel w jakim dana osoba wchodzi do budynku, jak również każdej osobie zostanie zmierzona temperatura – dotyczy to zarówno pasażerów, jak i pracowników.
 • Każdy pasażer, przez cały czas przebywania w terminalu, ma bezwzględny obowiązek noszenia masek ochronnych (lub innych akcesoriów zasłaniających usta i nos) oraz dezynfekcji rąk po zakończeniu każdego z procesów odprawy.
 • Dozowniki z płynem zostały rozmieszczone w widocznych miejscach na terenie całego terminala.
 • Każdy pasażer ma obowiązek wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia, zgodnie z instrukcją przewoźnika.
 • Do odprawy pasażerów będzie przydzielany co drugi check-in.
 • Stanowiska check-in zostały wyposażone w specjalne osłony oddzielające pracowników od pasażerów.
 • Przed stanowiskami check-in zostały odpowiednio przygotowane systemy kolejkowania lub olinowania zapewniające utrzymanie dystansu społecznego.
 • Liczba check-in uzależniona jest od planowanej liczby pasażerów.
 • Bagaż podręczny ograniczony jest do damskiej torebki, torby podręcznej, laptopa czy akcesoriów niezbędnych dla dziecka. Wszelkie większe bagaże będą oddawane do głównego luku bagażowego lub nie będą akceptowane przez przewoźnika. Rekomenduje się zmniejszenie bagażu podręcznego do minimum.

 

W swoim planie podróży uwzględnij obecne procedury kontroli zdrowia na lotnisku, dlatego przyjedź na odprawę około 3 godziny przed planowanym wylotem.

 

Pasażer, który nie będzie stosował się do wymogu właściwego noszenia maseczki ochronnej lub zasłaniania twarzy (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi EASA) może zostać wyprowadzony z terenu Lotniska przez służby ochrony lub służby państwowe.
UWAGA! Podróżni z objawami choroby covid-19 nie powinni pojawiać się na lotnisku. W przypadku podejrzanego stanu zdrowia, służby lotniskowe mogą niedopuścić podróżnego do odbycia podróży. W przypadku grup pasażerów lub rodzin, które nie mają obowiązku stosowania się do zasady utrzymania dystansu społecznego, w przypadku stwierdzenia u jednej z osób z tych grup podwyższonej temperatury ciała (temp. 38 st. C i powyżej) – cała grupa podlega skierowaniu do weryfikacji medycznej.

 

Zalecamy wykonanie pomiaru temperatury samodzielnie, przed udaniem się na lotnisko.

 

W SAMOLOCIE
Wejście do samolotu:

 

 • Należy zachować dystans społeczny i unikać tworzenia się kolejek przy bramkach.
 • Należy samodzielnie zeskanować kartę pokładową oraz okazać dokument tożsamości obsłudze lotniska.
 • Przed wejściem na pokład pasażerowie zostaną poddani bezdotykowemu pomiarowi temperatury.

 

Na pokładzie samolotu i po wylądowaniu:

 

 • Schowki oraz luk bagażowy samolotu są dezynfekowane regularnie.
 • Filtry powietrza HEPA, zainstalowane w samolotach, skutecznie usuwają z niego cząsteczki zanieczyszczeń do rozmiarów mikroskopijnych bakterii i wirusów.
 • W trosce o bezpieczeństwo pasażerów serwis pokładowy został ograniczony. Brak ciepłych posiłków, napoje i przekąski serwowane w indywidualnych opakowaniach. Płatności będzie można wykonać wyłącznie bezgotówkowo.
 • Każda pasażer, przez cały czas trwania lotu ma bezwzględny obowiązek noszenia masek ochronnych.
 • Na pokładzie samolotu należy wypełnić kartę lokalizacji podróżnego, a następnie przekazać ją załodze. Pozwoli to służbom na szybkie poinformowanie osób w przypadku wykrycia ognisk choroby.
 • Po wylądowaniu opuszczanie samolotu będzie odbywać się stopniowo. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji załogi oraz zachowywać dystans społęczny.
 • Na lotnisku docelowym możliwy jest również pomiar temperatury przez aparaturę lub skanery termalne.
 • Liczba lotniskowych autobusów będzie dostosowana do liczby pasażerów. Liczba pasażerów w autobusie lotniskowym zostanie ograniczona.
 • Podczas odbioru bagażu oraz podczas przebywania w hali przylotów należy bezwzględnie zachować dystans społeczny.
UWAGA! W przypadku wykrycia objawów choroby u pasażera w czasie lotu, zostanie on odseparowany od reszty i usadowiony na końcu samolotu, z zachowaniem odpowiedniego odstępu. Po wylądowaniu zostanie przebadany przez właścwe służby pod kątem obecności koronawirusa.

PO PRZYLOCIE

 • Serwis świadczony przez naszych Rezydentów na miejscu będzie realizowany zgodnie z dotychczasową praktyką, z uwzględnieniem lokalnych przepisów reżimu sanitarnego.
 • Podczas transferu obowiązuje bezwzględny wymóg noszenia maseczki ochronnej w autobusie.
 • Wszystkie nasze autokary są regularnie poddawane dezynfekcji.

Aby zapewnić naszym Klientom wakacje, podczas których będą czuć się bezpiecznie i komfortowo, nasi Partnerzy zastosowali nowe standardy higieny w oferowanych przez nas obiektach, uwzględniając procedury i zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dla branży hotelarskiej.
Check-in online
Wiele hoteli umożliwia zameldowanie się bezdotykowe tj. za pośrednictwem strony internetowej danego hotelu.
Dozowniki dezynfekujące
Na terenie hoteli, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny, rozmieszczone są dozowniki do dezynfekcji rąk.
Wycieczki fakultatywne
Odbywać się będą z uwzględnieniem lokalnych wymogów sanitarnych dotyczących transportu w autokarach.
Baseny
Są regularnie czyszczone a ich czas działania może być ograniczony. Godziny działania basenów i aquaparków podane będą w obiekcie hotelowym i są uwarunkowane obłożeniem, jak i sytuacją na miejscu.
Dystans społeczny
W miejscach publicznych jak lobby, restauracje, korytarze goście muszą przestrzegać zasad dystansu społecznego tj. odległość między sobą 1,5 -2 m. Dla wygody Klientów w hotelach dodane zostały niezbędne oznaczenia, wskazówki i powiadomienia zgodnie z zasadami dystansu społecznego.
Rozrywka i aktywności
Atrakcje rozrywkowe mogą mieć ograniczoną formę z zastrzeżeniem limitu gości dla zachowania wymaganego dystansu społecznego. Oferta SPA może być zmodyfikowana i ograniczona oraz przygotowana pod kątem bezpieczeństwa. W każdym hotelu udostępnione będą informacje odnośnie dostępnych form aktywności, należy się z nimi zapoznać po przyjeździe.
Sprzątanie pokoi
Aby zapewnić najlepszy standard higieny i bezpieczeństwa wprowadzone zostały nowe zasady sprzątania w pokojach. Wszystkie będą dokładnie wyczyszczone przed przybyciem gości i te same procedury dezynfekcji będą obowiązywały przy każdej zmianie gości w pokoju.
Restauracje
Funkcjonują w mniejszym obłożeniu z zachowaniem zasad dystansu społecznego, dlatego stoły są ustawione w minimalnej odległości 1,5 metra od siebie i dezynfekowane po zakończonym posiłku. Możliwe są również ograniczenie samoobsługi w restauracjach, przy bufetach i w barach lub ich częściowe zamknięcie.
Niemniej aby zapewnić wystarczającą przestrzeń dla wszystkich gości godziny otwarcia restauracji i innych obiektów hotelowych zostaną wydłużone.
O ile to możliwe, posiłki i napoje będą podawane gościom przez pracowników noszących maski ochronne.
Serwis świadczony w obiektach hotelowych (tj. serwis w pokoju, w barze, w strefach ogólnodostępnych, na plaży) może ulec zmianie i być ograniczany. Decyzję o ograniczeniach podejmowane są na bieżąco przez Zarząd obiektu, w zależności od sugestii i dyrektyw związanych z zasadami dystansu społecznego oraz standardami higieny i dezynfekcji.
Wiele hoteli wprowadziło procedury zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia dla branży hotelarskiej.
Ze względu na różne przepisy lokalne w krajach, do których organizujemy imprezy turystyczne, zasady funkcjonowania obiektów hotelowych mogą się różnić w zależności od wybranego przez Klienta kierunku podróży oraz obiektu. Prosimy o sprawdzenie szczegółowych informacji o kierunku oraz opisu hotelu, do którego się Państwo wybierają.