Zwrot UFG Wakacyjny ekspert radzi…. czyli jak odzyskać pieniądze z UFG za odwołany wyjazd w czasie COVID-19

 

 

Tarcza antykryzysowa wprowadzona w marcu zakładała odroczenie zwrotów do 180 dni. Na koniec września miały przypadać więc pierwsze zwroty dla klientów, których wiosenne wakacje się nie odbyły. Ustawa, którą opublikowano w dniu 23 września 2020 roku w Dzienniku Ustaw jako kolejną tarczę antykryzysową dla turystyki, wprowadza tzw. Turystyczny Fundusz Zwrotów. Za wdrożenie mechanizmu odpowiedzialny jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Zwroty wpłat będą dokonywane na podstawie dwóch prawidłowo wypełnionych wniosków – jeden wniosek składa touroperator, a drugi – klient.

 

procedura zwrotu z UFG

 

 

Po pierwsze – od touroperatorów do turystów, którzy czekają na swoje pieniądze będzie wystosowane powiadomienie smsem, mailem lub bezpośrednio od sprzedawcy z prośbą o uzupełnienie danych takich jak PESEL, czy numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot. Skompletowane w ten sposób dane touroperator przekaże poprzez system do weryfikacji.

 

Po drugie – turysta natomiast jest zobowiązany do założenia konta na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jest ku temu dedykowana specjalna strona https://login.ufg.pl/obywatel/logowanie Aby się zarejestrować należy posiadać profil zaufany lub e-dowód. Wiadomym jest, że wielu turystów nie miało wcześniej potrzeby posiadania choćby profilu zaufanego. Jeżeli go nie ma, trzeba go założyć. Nie jest to trudne, choć może straszne brzmi. Poniżej dodajemy instrukcję jak taki profil założyć.

Gdy już mamy profil zaufany rejestrujemy się na stronie UFG. Tak jak było nadmienione wcześniej – zarówno klient jak i touroperator będą musieli wypełnić dane dotyczące rezerwacji, która nie została zrealizowana. W ten sposób nastąpi ich weryfikacja. Dane podane w obu wnioskach – touroperatora i klienta muszą być identyczne. Pomyłki mogą skutkować wydłużeniem procedury zwrotu, dlatego biura podróży wychodząc naprzeciw temu, będą generowały dokument z danymi, które będą niezbędne do uzupełnienia wniosku przez klienta

 

Po trzecie – W tym wniosku turysta wpisuje swoje podstawowe dane, takie jak: imię, nazwisko, PESEL, adres, nazwę touroperatora, z którego oferty skorzystał, numer rezerwacji, datę podpisania umowy, odstąpienia od niej, kwotę jaką wpłacił oraz numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot. Ponieważ jest wiele zapytań odnośnie tego, czemu musicie Państwo podawać swój PESEL, już spieszymy z wyjaśnieniem. Każdy obywatel polski ma indywidualny numer PESEL. Po nim można zweryfikować klienta. Może nastąpić np. taka sytuacja, że klientka podpisała umowę, ta się nie odbyła, a za klika miesięcy wyszła za mąż i zmieniła nazwisko. Teoretycznie dane klienta z umowy i do zwrotu się nie zgadzają, ale dzięki numerowi PESEL wiadomo, że jest to dokładnie ta sama osoba. Jeżeli będziecie Państwo mieli jakikolwiek problem z uzupełnieniem danych we wniosku, to każdy Wakacyjny Ekspert na pewno pomoże, by poprawnie wypełnili Państwo chociażby numer swojej rezerwacji, czy datę nieodbytego wylotu.

 

Po czwarte – Rekomendujemy by na koncie utworzonym na stronie UFG śledzić status oraz przebieg procesu zwrotu. System weryfikuje bowiem dane przesłane przez touroperatora i klienta. Ma na to 30 dni. Jeśli weryfikacja się powiedzie, wyśle polecenie wypłaty do Banku Gospodarstwa Krajowego, który do 14 dni dokona przelewu na konto klienta.
Jak zawsze służymy Państwu naszą wiedzą. Na pozór skomplikowana procedura zwrotu, wcale nie jest taka straszna. Wakacyjni Eksperci jak zawsze dla Was!

 

Tekst opublikowany 29.09.2020